پذیرش تلفنی

تلفن مرکز مشاوره  و تعیین وقت قبلی : 3551
شماره های تماس:
34458038                34452109
34451208                34451943
34434666                34471193
استفاده از افراد تحصیل کرده و دارای اطلاعات پزشکی، پذیرش تلفنی بیمارستان را به مرکزی جهت مشاوره اولیه در مورد بیماری ها و جراحی های چشم تبدیل کرده است
Call Now Buttonتماس با کلینیک